Italiano per giuristi

24.90

Špecializovaná učebnica pre študentov práva či ľudí pracujúcich v právnom sektore. Venuje sa témam ako: il sistema giuridico italiano, leggere le fonti, diritto costituzionale, civil law e common law, diritto civile, diritto commerciale, il processo penale…

Kategórií:

Ďalšie informácie

Úroveň

A2, B1, B1 / B2, B2, C1